Oferta

- zdejmowanie i utylizacja (unieszkodliwianie) płyt azbestowo - cementowych - firma posiadana na terenie całego kraju odpowiednie, wymagane przepisami specjalistyczne zezwolenia , a także przeszkoloną do prac z azbestem kadrę pracowniczą;
- dekarstwo - wymiana pokryć dachowych oraz roboty ciesielskie;
- budowa domów;
- adaptacje poddaszy;
- termomodernizacje budynków - docieplenią;
- wykańczanie wnętrz;
- chodniki i place z kostki brukowej;
- roboty instalacyjne wod. - kan., sanitarne, C.O., inst. elektryczne;
- pozostałe roboty remontowe zewnętrzne;
- pozostałe roboty remontowe wewnętrzne;